Δημόσιο βήμα

  • Προσφέρεται για την παρουσίαση από το κοινό σπάνιων βιβλίων ή τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με την Bibliotheca Graeca και την προσφορά προς πώληση σπάνιων μόνον βιβλίων. Τα κείμενα θα πρέπει να αποσταλούν στο e-mail του ιστότοπου και ο διαχειριστής του θα μεριμνήσει για την ανάρτηση τους.